ÜRÜNLER

ENZİMLER

Enzymex  : İdeal bir taş efekti veren nötral selülaz enzim.

Enzymex  –S : Geniş bir alanda taş efekti veren ideal bir nötral selülaz enzim.

Biocell
–
AP : Tüy giderici asit selülaz enzim.

Biocell        : Efekt vererek tüyü gideren asit selülaz enzim.

Fullsize 300 : Haşıl sökücü enzim.

Fullsize 100 : Haşıl sökücü enzim.

Polilite : Denim kumaşlarda kullanılan eşsiz bir ağartıcı enzim.

 

DİSPERGATÖRLER

Dispergen SL : Denim için dispergatör.

Hypersan : Denim için dispergatör.

 

ISLATICILAR

Hywet :  Islatıcı. Yıkama, pişirme, kasar yardımcı maddesi olarak kumaşa mükemmel bir hidrofil özellik kazandırır.

Dywet : Aniyonik ıslatıcı. Yıkama, pişirme, kasar yardımcı maddesi olarak kumaşa mükemmel bir hidrofil özellik kazandırır.

                            

KIRIK ÖNLEYİCİLER

Lubri-Na : Kırık önleyici. Elyaf-elyaf ve elyaf-metal sürtünmesini minimize eden çok iyi bir kırık önleyicidir.

 

YIKAYICILAR

Ultra Clean :  Denimde kullanılan özel yıkayıcı.

Clean Wash : İyi bir dispers özelliğe sahip, alkali yıkayıcı.

Hegent : Toz-matik deterjan.

                           

YUMAŞATICILAR

Puresoft :  Yumuşatıcı. katyonik bir ürün olup elyafa yumuşak bir tuşe kazandırır.
          

                           

SİLİKONLAR

Hysil :  Mikro silikon yağı emülsiyonu. Kumaşa iyi bir kayganlık verip, daha yumaşık bir tuşe sağlar.


                       


İYON TUTUCULAR

Secion Ca : Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bağlama özelliğine sahip iyon tutucu.

Secion Plus F : Sudaki kalsiyum, demir ve magnezyum iyonlarını bağlama özelliğine sahip iyon tutucu.

Secion YTX : Metal iyonları için kompleks yapıcı iyon tutucu.

                         


FİKSATÖRLER

Hyfix : Reaktif ve direkt boya fiksatörü.
                      


AĞARTICILAR

Perstab : Peroksit stabilizatörü.

                   


LEKE SÖKÜCÜLER

Remol S : Leke ve kir sökücü.

Remol Plus D : Yağ ve kir sökücü.
                          


OPTİKLER

Optical NR : Denim için sıvı optik.

                        


ÖZEL ÜRÜNLER

Remax -MX : Denim ve diğer selülozik kumaşlarda yarı kalıcı kırışıklık sağlamak için kullanılan yüksek etkiye sahip reçinedir. Ürüne yıkama sonrası yumuşak bir tuşe katar.